PRAKTISCHE INFORMATIE

Consult

Een 1e consult bij de mesoloog duurt ongeveer 1,5 á 2 uur. Na 4 tot 8 weken volgt een afspraak voor een vervolgconsult. Een vervolgconsult duurt ongeveer 1 – 1,5 uur. Hierbij worden alle onderzoeken opnieuw uitgevoerd en wordt er gekeken wat er verandert is en wat voor aanpassingen er nodig zijn in de therapie. Het aantal benodigde behandelingen is sterk afhankelijk van uw klachten, maar gemiddeld bestaat een behandeltraject uit 4 tot 6 behandelingen.

De kosten van een consult bedragen €110,- voor het eerste consult (met intakegesprek en uitgebreid verslag) per behandeling en €95,- voor een vervolgconsult. Het tarief voor kinderen tot 12 jaar bedraagt €90,- voor een eerste consult (met intakegesprek en uitgebreid verslag) en €75,- voor een vervolgconsult. Consulten dienen direct na afloop van het consult te worden voldaan, bij voorkeur per pin.

In geval van verhindering van een gemaakte afspraak, dient u dit minstens 24 uur van tevoren telefonisch of via de mail te laten weten. Indien dit niet het geval is, zullen de kosten in rekening gebracht worden.

Vergoedingen ziektekostenverzekering

Het consult wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt zijn eigen vergoedingenbeleid ten opzichte van de verschillende alternatieve- en complementaire geneeswijzen.

Voor alle maatschappijen blijkt dat u wel een aanvullend pakket moet hebben om voor de (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen.

Wilt u weten of ook uw verzekering het Mesologie consult vergoedt, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij en informeren naar uw persoonlijke polisvoorwaarden.

Elk jaar kunnen de vergoedingen van de zorgverzekeraars veranderen, het loont de moeite om tegen het einde van het jaar te achterhalen welke veranderingen er zijn in je polis en of het de moeite is om je polis te wijzigen of om van zorgverzekering te veranderen.

Registratie

Ik ben als gediplomeerd Mesoloog D.M. geregistreerd bij het RM (Register voor Mesologie) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Daarnaast ben ik lid van de volgende beroepsverenigingen: het NVVM (Nederlandse Vereniging Voor Mesologie) en de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en sta ik vermeld in de zorggids.

Klacht- en tuchtrecht

Wanneer er een klacht is met betrekking tot de behandeling, dan wordt u verzocht dit direct met de therapeut te bespreken om te proberen tot een oplossing te komen. Daarnaast kunt u de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris of geschillencommissie. Neem daarvoor contact op met de VBAG.  

Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Algemene voorwaarden

EMA Cura, Praktijk voor Mesologie hanteert  Algemene voorwaarden. Deze vindt u onder aan de pagina. Als u op consult komt gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.