MESOLOGIE

Een effectieve combinatie van reguliere en alternatieve geneeswijzen.

Mesologie combineert reguliere medische kennis met kennis uit de alternatieve geneeswijzen zoals Ayurveda en Traditioneel Chinese Geneeskunde. Mesologie kijkt naar de samenhang van verschillende orgaanstelsels. Dat gaat verder dan het kijken naar de fysiologie, maar richt zich op het totale functioneren. Zowel de lichamelijke functie als de psychologie en samenhang van zintuigen, weefsels, spieren, etc. worden hierbij betrokken. Deze combinatie zorgt voor een helder inzicht in het totale lichamelijke functioneren en een gerichte diagnose.

Bij Mesologie staat het begrijpen van uw klacht en de achterliggende oorzaak centraal. Mesologie wil niet alleen weten wat er aan de hand is, maar bovenal waarom het gebeurt. Symptomen liegen niet. Ieder symptoom is waar, ook al kan de moderne wetenschap het niet altijd verklaren. Wij gaan ervan uit dat de meeste chronische aandoeningen gedurende jaren zijn ontstaan. Ieder mens heeft zijn eigen evenwicht, zijn basisconstitutie. Reacties op de omgeving (voeding, psyche, hygiëne, etc.) die buiten dit evenwicht verlopen, laten vaak een storend proces achter. Meerdere van deze stoornissen doen de emmer van de basisconstitutie vollopen. Wanneer deze emmer overloopt, zullen er symptomen verschijnen. Een mesoloog behandelt u met het doel uw lichaamsfuncties te herstellen, de klachten te verhelpen en uw individuele balans te hervinden.

Mesologie vervangt de reguliere geneeskunde niet, maar werkt aanvullend en streeft naar een synthese tussen reguliere en complementaire geneeswijzen, waarin een goede samenwerking met huisartsen, specialisten en andere disciplines in de gezondheidszorg voorop staat.
Als gediplomeerd Mesoloog DM ben ik geregistreerd in het Register voor Mesologen (RM) en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM). Tevens ben ik aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). Deze regelen onder meer de klachtenprocedure, de beroepsethiek en het tuchtrecht.

Wat is Mesologie? RTL Life Experience zocht het uit.

Wilt u een effectief gezondheidsplan specifiek voor uw klacht waarbij de zelfgenezende kracht van het menselijk lichaam gerespecteerd wordt,
kies dan voor Mesologie.